Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van CASBA.nl (CASBA Wonen BV). Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van CASBA Wonen & Slapen. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De inhoud van de website CASBA.nl alsmede de inhoud van alle andere uitingen van CASBA Wonen & Slapen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CASBA.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. CASBA.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. CASBA.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. CASBA.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven actieperiode op CASBA.nl. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Niet alle artikelen zijn in de winkel of online te verkrijgen. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

Mijn favorieten

Mijn favorieten is een manier om snel en simpel een lijst met favoriete artikelen samen te stellen. Door een artikel in Mijn favorieten te plaatsen, wordt het niet gereserveerd of automatisch besteld. Artikelen kunnen te allen tijde uitverkocht raken.

Vragen over de inhoud van Mijn favorieten kunnen wij helaas niet beantwoorden. Voor specifieke vragen over artikelen raden wij aan om contact op te nemen met de klantenservice.