Privacyverklaring

CASBA Wonen & Slapen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt behandeld. In deze privacyverklaring delen wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De huidige op onze website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang onze website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CASBA Wonen & Slapen, gevestigd te Hoge Rijndijk 315, 2382 AP Zoeterwoude, KvK-nummer: 28065093.

Persoonsgegevens & doelen

Uw persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig. Uw gegevens gebruiken wij om bestellingen snel en correct af te handelen, maar ook voor analyses van verkoop en (persoonsgebonden) marketingdoeleinden.

Bestellingen & account

Zodra u via CASBA Wonen & Slapen een bestelling plaatst, zijn uw naam, geslacht, e-mailadres, factuur-, leveringsadres en betaalgegevens nodig voor de uitvoering van de bestelling. In uw account slaan we deze informatie op, zodat u niet bij iedere bestelling de informatie opnieuw hoeft in te vullen. Uw gegevens worden onleesbaar gemaakt voor derden en te allen tijde beschermd door Secure Socket Layer (SSL).

Websitebezoek

Voor een optimale website slaan wij bepaalde informatie op. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem van uw computer en de pagina’s die u op onze website bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst, namelijk uw bezoek aan onze website en het gerechtvaardigd belang van CASBA Wonen & Slapen om de website en diensten te beveiligen en fraude te voorkomen.

Voor het goede beheer van de website kunnen wij op ieder moment:

 • de toegang aan bepaalde bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Cookies

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Uitleg van een cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website te personaliseren en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 
 • Tracking cookies: advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 

Specifiek geformuleerd gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics niet-geanonimiseerd (analytische cookie) 
 • Google Ads (tracking cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Pinterest (tracking cookie)
 • YouTube (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Lees hier meer over onze cookies.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u de uitleg over cookies op de website van Autoriteit persoonsgegevens lezen.

Met het voortzetten van het bezoek van onze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Toestemming social media posts

Regelmatig krijgen wij foto's van het interieur van onze CASBA shoppers via social media. Om anderen te inspireren, kan het zijn dat wij jouw foto willen delen op onze kanalen. Plaats je een foto op Instagram, Facebook of Pinterest met hashtag #casbawonen of tag je @casbawonen, en heb je een openbaar account? Dan kunnen wij contact met je opnemen! We sturen je dan een bericht met de vraag of we jouw foto mogen gebruiken. Zo ja, dan ontvangen we graag een antwoord van je met hashtag #yescasba, #okecasba of #datmagcasba. Als we jouw foto mogen gebruiken, vermelden we uiteraard netjes je accountnaam als rechtmatige eigenaar. Lees hier de complete privacyverklaring specifiek voor social media.

Het verzamelen van gegevens

CASBA Wonen & Slapen kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden ook op als beheerder en CASBA Wonen & Slapen draagt zorg voor een veilige verwerking van de gegevens, mede door de opgestelde voorwaarden die zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast kunnen wij diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld voor het bezorgen van uw bestellingen. Raadpleeg gerust ook de privacyverklaring van bezorger DHL, met wie wij samenwerken. Ook andere partijen kunnen betrokken worden bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. Indien u gebruikmaakt van zo’n dienst ontvangt u daar tijdig informatie over. Voor overige zaken verstrekt CASBA Wonen & Slapen alleen uw gegevens met nadrukkelijke toestemming va uzelf of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of genoodzaakt vanwege het veiligheidsbelang voor anderen.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die CASBA Wonen & Slapen verwerkt en met welke doeleinden. U kunt ook verzoeken voor wijziging of correctie van uw gegevens. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, kunt u dit ook via mail verzoeken. Het is mogelijk dat enkele gegevens na uw verzoek alsnog worden bewaard als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van bestellingen of vanwege een wettelijke verplichting.

Neem voor bovenstaande verzoeken contact op via [email protected]. CASBA Wonen & Slapen zal uw verzoek binnen vier weken behandelen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens hanteert CASBA Wonen & Slapen verschillende bewaartermijnen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Voor bestellingen zonder account hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf maanden na aankoop voor eventuele serviceverzoeken.

Voor bestellingen of andere handelingen gekoppeld aan uw account geldt dat zichtbare gegevens in beginsel bewaard worden zolang uw account actief is.

Voor cookies en vergelijkbare technologie hanteert CASBA Wonen & Slapen een bewaartermijn van maximaal zes maanden. Dit geldt ook voor (persoons)gegevens, opgeslagen door middel van cookies.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de CASBA nieuwsbrief en eventueel marketingmails bewaren wij uw gegevens om alle mails te kunnen versturen totdat u zich afmeldt of op een andere manier aangeeft dit niet meer te willen ontvangen.

Als u contact opneemt met de klantenservice bewaren wij uw gegevens maximaal twaalf maanden na afhandeling.

Ten aanzien van gegevens omtrent fraude en diefstal hanteert CASBA Wonen & Slapen een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Beeldmateriaal, content en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal behorend bij de artikelen en content op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Al het materiaal van deze website is beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CASBA Wonen & Slapen, is ten strengste verboden. Indien niet meteen actie ondernomen wordt tegen inbreuk mag dat niet opgevat worden als stilzwijgende toestemming.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor vragen, artikelinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: CASBA Wonen & Slapen, [email protected].

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 juli 2021 tot nader order.